De Stichting Pandora Alumni bestaat sinds 1994 en is de alumni organisatie van de voormalige vakgroep Industriële Organisatie, later opgevolgd door Production Engineering and Logistics (PEL).

Na de integratie van de vakgroepen TEL en PEL wil de stichting zich verbreden en ontwikkelen tot de alumni organisatie voor afgestudeerden van beide voormalige vakgroepen.

De stichting stelt zich ten doel:

  • Het bevorderen van contacten tussen de Alumni onderling
  • Het bevorderen van de contacten met en het ondersteunen van het Dispuut en de studenten
  • Het bevorderen van de contacten met de vakgroep en het promoten van het vakgebied

De stichting wil deze doelen bereiken door o.a. het faciliteren van de website en een alumni bestand, het ondersteunen van het Netwerk Nieuws, organiseren van lezingen en borrels, etc.

Het huidige Stichtingsbestuur bestaat uit:

–          Peter Marijnen – voorzitter (m:06-51783866 mail: p.marijnen@marijnen-im.nl)

–          Li Lan Lie – penningmeester

–          Jos Beckers – evenementen

Voor vacatures voor het bestuur zie het kopje Vacatures onder Alumni op de website.