The board of Dispuut Transportkunde Pandora for 2020/2021 consists of:

 Koen Kruimer | Carolina van Oeveren | Laurens Pierik | Gitte Hornung |Bastijn Berenschot

President: Gitte Hornung
Secretary: Koen Kruimer
Treasurer: Bastijn Berenschot
Commissioner External Relations: Laurens Pierik
Commissioner Education: Carolina van Oeveren