Transportkunde is het studiedispuut van de Master Mechanical Engineering met afstudeerrichting Transportation Engineering and Logistics [TEL] van de Technische Universiteit Delft. Transportation Engineering and Logistics gaat onder andere dieper in op het ontwerpen van (grootschalige) transportsystemen, het optimaliseren van processen en het systematisch benaderen van complexe, logistieke problemen.

Sinds 1953 is Dispuut Transportkunde de schakel tussen de student en de vakgroep van de Master. Het dispuut heeft op het moment ca. 100 leden, die allen binnen circa twee jaar afstuderen. Om een praktische bijdrage te bieden naast hun studie, organiseert het dispuut excursies, een jaarlijkse buitenlandse studiereis, borrels, een symposium en lezingen.

Transportation Engineering - Copy

De buitenlandse studiereis biedt studenten een uitstekende gelegenheid om kennis te maken met internationale bedrijven en in praktijk te zien hoe deze bedrijven omgaan met de onderwerpen die tijdens de studie worden behandeld.

Lees hier meer over de geschiedenis van dispuut Transportkunde (1953-2011).

Lees hier meer over de geschiedenis van dispuut Pandora (1982-2011)