Tegenwoordig komen industriële systemen steeds meer onder druk te staan door de groeiende vraag, concurrentie, een gebrek aan ruimte en het milieu. Consumenten verwachten echter dat industriële systemen; met in het bijzonder transport- en productiesystemen, veilig, flexibel, efficiënt en betrouwbaar zijn. Om aan deze verwachtingen te kunnen voldoen, hebben we systemen nodig met nieuwe logistieke concepten en organisatiestructuren, maar ook met nieuw transport equipment. De uitdaging voor studenten van ‘Transportation Engineering and Logistics’ (TEL) ligt in het ontwerpen, ontwikkelen en beheren van deze systemen.

Vanaf september 2012 zijn binnen de mastertrack ‘Transportation Engineering’ de specialisaties ‘Transportation Engineering and Logistics’ (TEL) en ‘Production Engineering and Logistics’ (PEL) samen gevoegd tot TEL. Deze integratie heeft geleid tot een stevig fundament voor een aankomend werktuigbouwkundig ingenieur. Een TEL’er is in staat om gestructureerd (productie en transport) processen te beschouwen en te beschrijven. Hierdoor kan hij/zij overzicht creëren en doelgericht processen verbeteren, zowel op logistiek als op technisch gebied.

Master

Om de industriële systemen van de toekomst te kunnen ontwerpen, krijg je in de master TEL een aantal nieuwe vaardigheden aangeleerd. Zo leer je hoe Industriële organisaties kunt optimaliseren aan de hand van de Delftse Systeemkunde, een methode ontstaan uit ervaringen binnen grote productiebedrijven zoals Stork Fokker. Maar je leert ook de achterliggende gedachten achter de container- en bulk terminals, hoe je systemen het beste kunt simuleren en automatiseren en het ontwerpen van transport equipment. Dit verplichte deel van de master zal in het eerste jaar 45 ECTS  in beslag nemen. De resterende 15 ECTS is keuzeruimte, wat de mogelijkheid geeft om een eigen invulling te geven aan de master.

Het tweede jaar bestaat uit een literatuur opdracht van 10 ECTS, een individuele opdracht van 15 ECTS en een afstudeeropdracht van 35 ECTS. De individuele opdracht kan een bedrijfspracticum, ontwerpopdracht, simulatie of onderzoek zijn. Het afstuderen van onze studenten gebeurd doorgaans is samenwerking met het bedrijfsleven. Denk hierbij aan logistieke multinationals zoals de haven van Rotterdam, Post NL, Unilever en Heineken. Uiteraard is er ook altijd de mogelijkheid voor verdieping binnen de sectie door onderzoek te doen voor de TU Delft.

De master is opgebouwd uit een verplicht gedeelte van de hoofdrichting Transportation Engineering en een mastertrack Transportation Engineering and Logistics. Als je TEL wilt doen moet je de vakken van beide volgen en voltooien. De vakken zullen samen in het eerste jaar 45 ECTS  in beslag nemen, wat een vrije ruimte oplevert van 15 ECTS.
In het tweede jaar is er een literatuur opdracht van 10 ECTS, een onderzoeksopdracht van 15 ECTS en een afstudeeropdracht van 35 ECTS.

Eerste jaar TEL

Tweede jaar TEL

Keuzevakken

Een van de taken van Dispuut Transportkunde is het onderwijs monitoren en ervoor zorgen dat de kwaliteit gewaarborgd blijft. Om dit te kunnen doen hebben we contact met studenten en docenten. Als je klachten en/of opmerkingen over het onderwijs hebt laat die ons dan weten via onderwijs@transportkunde.nl.